Strona główna » Dofinansowanie » Program Mój Prąd

Program Mój Prąd

Program rządowy „Mój Prąd” to przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.


Kwota dofinansowania

Dofinansowanie wynosi 5 000 zł dla każdej instalacji fotowoltaincznej o mocy w przedziale od 2 kW do 10 kW. Dla porównania budynek jednorodzinny o powierzchni ok. 150 m2 zużywa rocznie 4-5 kW.

Termin składnia wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na formularzu, właściwym dla danego konkursu w ramach programu priorytetowego. Formularz wniosku dostępny jest w na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad. Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””.

Szczegóły Programu Mój Prąd

Więcej szczegółowych informacji odnośnie programu na stronie :

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Montaż instalacji fotowoltaikisprawdź naszą ofertę.

Klimat ON

os. Bolesława Chrobrego 10/63
60-681 Poznań