Strona główna » Wpisy bloga » Rekuperacja – wpływ na odpowiedni mikroklimat w budynku

Rekuperacja – wpływ na odpowiedni mikroklimat w budynku

Elementem wpływający na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2 · rok)] danego obiektu jest również strumień powietrza wentylowanego, a więc ciepło potrzebne do ogrzania wentylacji. W budynkach niskoenergetycznych dąży się do maksymalnego zmniejszania strat ciepła. Idąca za tym coraz lepsza szczelność energooszczędnych okien i drzwi a także zmniejszanie napływu zimnego powietrza nawiewanego w tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, znacznie pogorsza jakość powietrza wewnątrz budynku. Według Warunków technicznych wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu. Jedynym sposobem, aby dostosować odpowiednią izolację cieplną dla budynku niskoenergetycznego oraz zapewnić ciągły strumień powietrza jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji.. Wentylacja z odzyskiem ciepła wykorzystuje energię powietrza wewnętrznego do ogrzania świeżego nawiewanego powietrza pobieranego z zewnątrz co dodatnio wypływa na zwiększenie klasy energooszczędności zapewniając tym samym napływ świeżego powietrza.

Należy zwrócić uwagę, że wilgotność powietrza oraz ogólny mikroklimat wewnątrz budynku w przypadku wentylacji grawitacyjnej w dużej mierze zależy od zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz od sposobu użytkowania pomieszczeń. Ponadto brak odpowiedniej wentylacji oraz cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku może doprowadzić do nadmiernej kumulacji pary wodnej, co zwiększa ryzyko pojawienia się pleśni i grzybów pleśniowych na wewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych. W przypadku zastosowania rekuperacji cyrkulacja powietrza odbywa się w sposób kontrolowany dzięki czemu utrzymujemy odpowiedni poziom wilgotności powietrza niezależnie od panujących warunków np. większa liczba osób przebywająca w danym momencie w pomieszczeniu.


Zobacz realizacje

Zapoznaj się z ofertą

Klimat ON

os. Bolesława Chrobrego 10/63
60-681 Poznań